Excursie Woerden 2022

zaterdag 1 oktober 2022

In een eerdere berichtgeving hebben wij als datum 24 september gecommuniceerd. In verband met vakanties moeten we deze datum verschuiven naar 1 oktober.

Inschrijfformulieren worden met het KringNieuws verstuurd en krijgt u binnenkort in de bus. ook zullen deze digitaal worden verstuurd

Programma-tijdschema: