Lezing over 600 jaar Biesbosch

spreker Lotte Jensen

Eind augustus 2021 verscheen het boek van prof. dr. Lotte Jensen; “De grote en vreeseliike vloed: De sint-Elisabeth vloed 1421-2021”. Naar aanleiding van dit boek geeft ze deze avond een lezing.

Zeshonderd jaar geleden vond de Sint-Elisabethsvloed plaats, een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. In de nacht van 18 op 19 november 1421 braken de dijken door in de omgeving van Dordrecht: veel dorpen verdwenen voorgoed in de golven. En ook delen van West Brabant werden getroffen mede door de gevolgen van deze vloed.

Deze ramp leeft nog altijd voort in ons collectieve geheugen. De verhalen over een overstroming van Bijbelse proporties vormden de basis voor een rijke herinneringscultuur. Vanaf de vijftiende eeuw hebben talloze schilders, schrijvers, prenten- en kaartenmakers de ramp vereeuwigd.

voor leden Oudheidkundige Kring toegang gratis, voor overige bezoekers € 7,50.

Geplande lezing

Geplande lezing

Geplande Lezing

Lezing over de watersnoodramp van 1953

Spreker de Heer L. Schoof van het Watersnoodmuseum

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 ging het in grote delen van Zeeland, de Zuid­-Hollandse eilanden en West­-Brabant helemaal mis. Een hevige storm sleurde mensen, dieren, huizen, stallen en inboedel met zich mee. 1836 mensen lieten het leven.

De eerste hulp kwam van mensen uit de buurt

Jaap Schoof vluchtte als negenjarig jongetje met zijn ouders en jongere broertje en zusje naar de bovenverdieping van hun boerderij. Het water beneden had vrij spel en kwam steeds hoger. Schoof is oud-­directeur van het Watersnoodmuseum en werkt daar nu als vrijwilliger. ‘We hadden geluk dat onze boerderij een beetje op een hoogte stond. Het water kwam tot boven de deuren.’ Ze konden daar op zolder weinig anders doen dan afwachten. Schoof: ‘Toen het maandag licht werd, zagen we door het dakraam alleen maar water. Overal. Het huis van de knecht dat iets dichter bij de dijk stond was weggespoeld.’