Een Godspenning uit mijn collectie

B(as) (S.)
Zijlmans
Jaargang 241998
Pagina 31 - 32
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw