Foto/Video

Vereniging Oudheidkundige Kring "Geertruydenberghe" heet u van harte welkom op onze website. Ons werkterrein omvat de gemeente Geertruidenberg waar de kernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer onderdeel van zijn.

Met de website willen we u kennis laten maken met onze vereniging en u uitnodigen om wat meer over de vereniging, onze werkzaamheden en onze doelen te lezen.

De vereniging is in 1974 opgericht om in het Dongemondgebied de heemkunde en de geschiedenis in zijn totaliteit te behartigen.

Wij ervaren dat de belangstelling voor de geschiedenis van stad en streek toeneemt. Er zijn steeds meer belangstellenden die de weg naar de Kring weten te vinden of naar de Kring worden verwezen voor vragen en onderzoeken. Met regelmaat nemen bedrijven, scholen en scholieren die informatie willen hebben over specifieke onderwerpen, contact op met onze Kring.

Ook steeds meer jeugdige belangstellenden zijn geïnteresseerd in de geschiedenis en historie van ons gebied. Bij onze Kring kunnen ook zij deelnemen aan één van onze werkgroepen, excursies of veldwerk.

Wilt u onze Kring eens bezoeken?, kom dan gewoon eens naar de ontmoetingsplaats voor onze leden. In onze eigen werkruimte in de officierswoning van "Cultureel Centrum de Schattelijn" te Geertruidenberg bent u van harte welkom op maandagavond tussen 19.30 en 22.00 uur.
De ingang van de officierswoning is de deur aan de rechterkant bij binnenkomst vanuit de vismarktstraat, dan de draaitrap op naar de eerste verdieping.

Meer adresgegevens kunt u vinden op onze contactpagina.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw