Kringnieuws februari 2023

In deze uitgave o.a.:
  • Uitnodiging voor een Lezing over “Geloof en bijgeloof”
  • Verslag Lezing over “de watersnoodramp van 1953”
  • Merkwaardig Nieuws uit 2017!
  • Mededeling vanuit het bestuur
  • Tienduizenden archeologische rapporten nu digitaal?,
  • ZO HERSTELDE HET BETON VAN DE ROMEINEN ZICHZELF
  • Websitenieuws Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
  • Voorbereiding Excursie:
Download deze nieuwsbrief

Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw