Kringnieuws Maart 2018

In deze uitgave o.a.:
  • lezing: “Begijnhof Breda, 750 jaar”
  • Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 22 maart 2018
  • Moord en doodslag in het archief Lezingencyclus over rechtspraak door de eeuwen heen
  • 3,1 miljoen euro voor opknapbeurt Fort Altena, Sint-Jan en Grote Kerk en nog 7 monumenten
Download deze nieuwsbrief

Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw