Kringnieuws november 2011

In deze uitgave o.a.:
  • LEZING DE FAMILIE DE BRUIJN EN MUSEUM ‘DE ROOS’
  • VERSLAG LEZING: De erfenis van Kortjakje, 250 jaar boekjes vol zilverwerk
  • GENOMINEERDEN KNIPPENBERGPRIJS 2011
  • OUDHEIDKUNDIGE KRING ‘GEERTRUYDENBERGHE’ KRIJGT ANBI-STATUS
  • Wandelen over historisch waterliniepad
  • Museum ‘De Roos”
Download deze nieuwsbrief

Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw