Kringnieuws oktober 2011

In deze uitgave o.a.:
  • LEZING ‘DE ERFENIS VAN KORTJAKJE’
  • VERSLAG DAGEXCURSIE NAAR HAARLEM OP 24 SEPTEMBER 2011
  • Fort Lunette wordt gerestaureerd
  • Dongha Museum heet nu De Looierij
  • Stads- en dorpsgezichten online op de kaart
Download deze nieuwsbrief

Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw