03 Moord in Geertruidenberg

MOORD IN GEERTRUIDENBERG                                               NR. 3 – 17 juni 2020

Een dronkenmansruzie in een café aan de haven in Geertruidenberg leidde op maandagavond 22 april 1940 tot een drama, dat de 48-jarige sleepbooteigenaar Marinus Hendricus van Strien uit Raamsdonksveer het leven heeft gekost. De 40-jarige kapitein op de sleepboot J. Fruit uit Waspik raakte bij de ruzie gewond. Van Strien lag met zijn sleepbootje in de in 1949 gedempte haven van Geertruidenberg in verband met de revisie van de stoomketel. De plaatselijke ketelfabriek had op de dag van de moord de revisiewerkzaamheden aan boord afgesloten. Het was de bedoeling dat Van Strien en zijn kapitein dinsdagmorgen zouden uitvaren. Dat zou echter heel anders lopen.

Na een dag van hard werken gingen Van Strien en Fruit op de bewuste avond om zeven uur naar het café van Wed. Verschure om een biertje te drinken. In het café bevond zich ook de 55-jarige Verenaar T. Bloks, berucht als vechtersbaas in zowel zijn woonplaats als Geertruidenberg. Hij had al diverse vonnissen op zijn naam staan wegens mishandeling. De kapitein was nog niet binnen of hij had om onbekende reden al ruzie met Bloks die in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde. Bloks werkte op de conservenfabriek die in de volksmond ‘de Juin’ werd genoemd. Het werk in de fabriek was zwaar en vuil. In 1938 bedroeg het weekgeld nog geen 23 gulden en daarvoor moest er een hoop uren gemaakt worden, want het uurloon bedroeg 45 cent. Voor Bloks in ieder geval genoeg geld om op de bewuste maandagvond goed dronken te worden. De caféhouder was zijn gedrag op een gegeven moment meer dan zat en Bloks werd buiten de deur gezet. Niet veel later verlieten Fruit en Van Strien het café om zich naar hun schip te begeven. Buiten werden ze opgewacht door Bloks, die eerst Fruit een slag met een klomp op het hoofd gaf, waarna ook Van Strien enige klappen met de klomp kreeg.

Toen Van Strien en Fruit de dronken man probeerden te overmeesteren, kwam zijn 23-jarige zoon Johannes Bloks toegesneld en trok, voordat iemand er erg in had, een schietwapen uit zijn zak waarmee hij snel achterelkaar vijf schoten loste. Het eerste schot trof kapitein Fruit in de schouder De verwonding van de sleepbootkapitein bleek minder erg te zijn dan aanvankelijk werd aangenomen; hij kreeg een schot net onder het schouderblad, waarna de kogel aan de andere zijde het lichaam weer verliet, zonder daarbij vitale delen te raken. In de krant ’Echo van het Zuiden’ heeft de verslaggever het overigens niet over vitale maar edele delen.  

Met Marinus van Strien liep het veel slechter af. De eerste twee schoten troffen hem in de borst en de buik, waarna hij ter aarde stortte. De dader loste nog twee schoten waarvan er één de schedel van Van Strien doorboorde. Voor de dronken T. Bloks was dat nog niet genoeg, want hij probeerde de neergeschoten man verder met de klomp te bewerken. Dit werd echter verhinderd door toegestroomde omwonenden. Ze wisten de dronken man te overmeesteren en waarschuwden de politie. Toen de medische hulp arriveerde bleek Marinus van Strien, weduwnaar van vijf kinderen, te zijn overleden. Zijn lijk werd naar het St. Theresia-ziekenhuis in Raamsdonksveer gebracht waar dokter J.P.L. Hulst uit Leiden later sectie verrichtte.

Dader Johannes Bloks was naar zijn 150 meter verderop gelegen woning gevlucht en had zich daar verstopt in het duivenhok. Intussen was gemeente-veldwachter G.W. Oorschot op de plaats des onheils gearriveerd. Niet veel later arriveerde ook een hele politiemacht bestaande uit gemeentepolitie, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksveldwacht en de Militaire Politie. Ook burgemeester J. Bianchi was inmiddels ter plaatse. De Marechaussee ging naar het huis van de moordenaar en arresteerde hem. ’s Avonds werd hij verhoord door inspecteur van politie Breda N. van der Schatte Olivier, waarbij ook de burgemeester en de Officier van Justitie uit Breda aanwezig waren. Vervolgens werden vader en zoon Bloks opgesloten in de marechausseekazerne. Op woensdagmorgen vond onder leiding van de genoemde politie-inspecteur, onder enorme publieke belangstelling de uitgebreide reconstructie plaats. In het tijdschrift “Het Leven geïllustreerd” van 27 april 1940 stond een uitgebreid fotoverslag met alle betrokkenen duidelijk in beeld en met volledige naam genoemd.

In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 11 oktober 1940 stond het volgende persbericht: ‘De Bredasche rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen den 23-jarigen J.A.B. uit Geertruidenberg, die bij een dronkenmansruzie op 22 April te Geertruidenberg den sleepbootkapitein M. van Strien uit Raamsdonksveer met revolverschoten heeft gedood. De officier van justitie achtte verdachte verminderd toerekeningsvatbaar en eischte een gevangenisstraf van vijf jaren, door te brengen in een bijzondere strafgevangenis en daarna terbeschikkingstelling der regeering. De rechtbank veroordeelde verdachte tot drie jaar gevangenis, door te brengen in een bijzondere strafgevangenis met aftrek van voorarrest en voorts terbeschikkingstelling van de regeering.’

Tekst: Jan Hoek

Bronnen: Echo van het Zuiden dd 24 april 1940

Rotterdamsch Nieuwsblad en Het Leven

Genealogie Online: Stamboom Van Strien

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw