Algemene gegevens t.b.v. ANBI


Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring “ Geertruydenberghe “

RSIN : 816512103
KvK: 40271212
ANBI-beschikking: 23 -9-2011, nr. 80028

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.


Doelstelling

Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberghe'

De vereniging draagt er zorg voor dat de statutaire doelstellingen naar beste vermogen worden
uitgevoerd. De uitvoering geschiedt door de bestuursleden conform hun taakstelling, door andere leden en
door personen die zijn toegevoegd als vrijwilliger, al dan niet met een speciale functie, die dienstbaar zijn
aan de vereniging.

De Oudheidkundige Kring heeft aan de basis gestaan van diverse activiteiten op cultuurhistorisch gebied,
zoals de oprichting en groei van Museum “De Roos”, en de stadswandelingen.
De Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” biedt haar leden een rijk gevarieerd programma aan
bestaande uit lezingen, excursies, boeiende artikelen, een gespecialiseerde bibliotheek, etc.

De ontmoetingsplaats voor haar leden bevindt zich in Cultureel Centrum “De Schattelijn” aan de Markt in
Geertruidenberg.
Iedere maandagavond van 19.30 tot 22.00 treffen leden en andere belangstellenden elkaar in deze eigen
werkruimte.
De Kring is bijzonder actief en presenteert zich bijvoorbeeld op de Open Monumentendagen,
beheert eigen vitrines met fraaie voorwerpen uit de eigen opgravingen, treedt op als vraagbaak en als
kenniscentrum van de locale geschiedenis en organiseert regelmatig thematische tentoonstellingen, etc.

DOELSTELLING volgens statuten:

Artikel 3 De vereniging heeft ten doel:
a. het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek;
b. het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren,
zoals onder meer de plaatselijke geschiedenis, volksleven, landschap en milieu;
c. het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen,
onroerende- en roerende goederen, zaken en/of voorwerpen;
d. het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw