Bestuur en organisatie

De vereniging Oudheidkundige Kring "Geertruydenberghe" is opgericht op
12 november 1974 en omvat de gemeente Geertruidenberg.

Ons bestuur:
Voorzitter: 
Patrick Kok
Brandestraat 4
4931 AW Geertruidenberg
Tel. 06 54 23 27 44

Secretaris:
Adriaan de Jongh
Cornelis Oomestraat 14
4944 AM Raamsdonk
Tel. 06 52 31 37 31

Penningmeester:
Pieter Voragen
Willem van Oranjestraat 109
4931 NJ Geertruidenberg
Tel. 06 40 03 15 10

Leden:
Jan van Dijk 06 42 04 41 29
John François 06 50 63 06 71
Bruno Korngold, 06 23 17 97 23
Elin van Rhenen-Buiks 06 23 00 56 08
Cees Schuller 06 18 12 83 31


Erevoorzitter:
Bas Zijlmans


Ereleden:
Leo Clement †
Cor Heesters
Koos van der Houwen †
Len Kooiman †
Cor Prinsen
Jozy Reijnen †
Joke Serraris
Jac Thijssen † 
Martin Robben †
Arjan van Loon

Contributie:
Gewone leden                     € 20,00
Jeugdleden (t/m 18jaar)     € 7,00
Echtparen                            € 28,00
(Inclusief De Dongebode)
op: Rabobank rekeningnr. NL 42 RABO 0115600310
t.n.v.  Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw