Doelstelling

De "Oudheidkundige Kring" of ook wel "Kring" genoemd is in 1974 opgericht, met als doel om in het Dongemondgebied de heemkunde en de geschiedenis in zijn totaliteit te behartigen. Ons werkterrein omvat het Dongemondgebied waarvan de plaatsen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer, tezamen de gemeente Geertruidenberg vormen.

De doelstelling is vierledig:
1.
het stimuleren van een levendige belangstelling voor de geschiedenis van de stad en de streek,
2. het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren zoals de plaatselijke
geschiedenis, volksleven, landschap en milieu,
3. het vastleggen van onderzoekingen en studies,
4. het verlenen van medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zakenen voorwerpen.

De Oudheidkundige Kring heeft aan de basis gestaan van diverse activiteiten op cultuurhistorisch gebied, zoals de oprichting en groei van Museum “De Roos”, en de stadswandelingen.
De Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” biedt haar leden een rijk gevarieerd programma van lezingen, excursies, boeiende artikelen, een gespecialiseerde bibliotheek, enz. De ontmoetingsplaats voor haar leden bevindt zich in Cultureel Centrum “De Schattelijn” aan de Markt in Geertruidenberg. Iedere maandagavond van 19.30 tot 22.00 treffen leden en andere belangstellenden elkaar in deze eigen werkruimte.
De Kring is bijzonder actief en presenteert zich bijvoorbeeld op de Open Monumentendagen, beheert eigen vitrines met fraaie voorwerpen uit de eigen opgravingen, treedt op als vraagbaak als kenniscentrum van de locale geschiedenis en organiseert regelmatig thematische wisseltentoonstellingen, enz.

KENNIS VAN HISTORIE
Leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift “De Dongebode”. Al sinds het begin in 1974 wordt dit tijdschrift zeer gewaardeerd om zijn deskundige artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk en de omgeving van deze woonkernen. Ook een aantal boeken met gelijkwaardige onderwerpen werd door de Kring uitgegeven (zie uitgavenlijst OKG). De vereniging beschikt over een eigen bibliotheek. Een keur aan boeken, tijdschriften en
krantenknipsels over de geschiedenis en cultuur van stad en regio zijn hier te vinden.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw