Raamsdonk

Raamsdonk was een deel van een middeleeuwse parochie waarvan de naam voor het eerst in 1273 als “Dunc” in de akten genoemd wordt. Door de eeuwen heen ontwikkelde Raamsdonk zich tot een dorp dat voornamelijk op de landbouw gericht is en dicht tegen Raamsdonksveer aan ligt.

Er zijn nog vele typische Langstraat boerderijen te bewonderen, en tevens bevindt zich hier de fraaie Lambertuskerk wiens geschiedenis terug gaat tot de 12e eeuw en het Rijksmonument De Bavo kerk, en het authentiek dorpsplein met ensemble van kerk, pastorie, ontmoetingscentrum etc.

Het aantal inwoners van Raamsdonk is op 1 januari 2016: 2.041.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw