Geertruidenberg

Geertruidenberg is een oude vestingstad waaraan in 1213 door Graaf Willem I van Holland stadsrechten verleend werden. In de late middeleeuwen was de stad een belangrijk handelscentrum waar graven en edelen bijeen kwamen om hun belangen te behartigen.

De Hoekse en Kabeljauwse Twisten in 1420 en de Sint Elisabethsvloed van 1421 maakte een einde aan die welvarende handelsfunctie, maar de stad kreeg er de rol van grensvesting voor terug. Pas in 1813 wordt Geertruidenberg definitief bij Brabant gevoegd.

Heden ten dage bevinden zich in de historische kern van de stad nog vele fraaie monumentale panden uit de late middeleeuwen, welke op de Rijks- en Gemeentelijke Monumentenlijsten staan. De meeste panden bevinden zich aan het schitterende Markt. Waardevol is te vermelden dat de Oude Kom van de vestingstad waar ruim 800 jaar geleden stadsrechten aan zijn verleend, een RIJKSBESCHERMD STADSGEZICHT is, waar rondom de bebouwde kern, en nog nagenoeg gaaf, de Vestingwerken met aarden wallen en grachten liggen. Prachtig om overeen te wandelen en zich in oude tijden te wanen!

Het aantal inwoners van Geertruidenberg is op 1 januari 2016: 6.950.

Op de peildatum 1 januari 2016 had de gehele gemeente Geertruidenberg 21.620 inwoners.

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw