Charles van Trello, de dichter van het Historiael Ghesangh: meer dan een soldaat-dichter

J.C.
Thijssen
Jaargang 362010
Pagina 28 - 41
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw