Een aspot, eenvoudig aardewerk bij de haard

J.C.
Thijssen
Jaargang 81982
Pagina 84 - 87
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw