Een drietal bijzonder fraaie devotie-prentjes

B(as) (S.)
Zijlmans
Jaargang 101984
Pagina 49 - 53
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw