Gedenksteen voor Steven Janse Coops in de Hervormde Kerk te Geertruidenberg

J. v(an) d(er)
Houwen
Jaargang 81982
Pagina 81 - 83
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw