Het gevecht bij Keizersveer (13 mei 1940)

E.H.
Brongers
Jaargang 61980
Pagina 26 - 32
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw