Het Kadaster en de Minuutplans

A.J.M. (Ton) van de
Hulsbeek
Jaargang 71981
Pagina 83 - 87
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw