"Hier licht begraven…", Raadsels rond twee grafstenen uit de zestiende eeuw

B(as) (S.)
Zijlmans
Jaargang 372011
Pagina 76 - 82
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw