Kanttekeningen bij 'Eenheid en scheiding der Nederlanden'. De vredesonderhandelingen van Breda en de Pacifikatie van Gent (1)

R. van
Roosbroeck
Jaargang 41978
Pagina 54 - 72
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw