Katholieke herbergierszoon wordt burgemeester. Theodorus Heere vindt maatschappelijke erkenning voor zijn financiële gegoedheid

Julien
Mariman
Jaargang 452019
Pagina 4 - 14
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw