Verbod rooklust van de Madenaars in 1685

B(as) (S.)
Zijlmans
Jaargang 71981
Pagina 2 - 3
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw