Een laatmiddeleeuwse boerenboot uit het poldergebied tussen Geertruidenberg en Oosterhout

P.J.M. (Piet)
Martens
Jaargang 382012
Pagina 55
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw