Jaargangen 1975 - 1985

De Dongebode
1975-1985
jaargang I-XI

De Dongebode is een driemaandelijkse uitgave van de Oudheidkundige Kring "Geertruydenberghe"
Een interessant artikel gevonden ?, er zijn nog diverse uitgaven beschikbaar.
Neem contact op met onze redactie als u meer over een artikel wilt lezen.

1975: jaargang I (1)
- De kindergraven 'spreken'.
- Over de grens tussen Oosterhout, Raamsdonk en 's-Gravenmoer.
- Verklaring van oude vissers uit Raamsdonk.
- Een kaartje van de Willemspolder

- Een bodemvondst! En nu?
- Een schipper die op Dordrecht vaart
- Wist U dat....
- De vredesonderhandelingen van 'Oosterhout". Een verpaste kans
- De Sint Joost-kapel te Standhazen.

1976: jaargang II (2)
- Baksteen in de middeleeuwen
- Bodemschatten. De conservering van bodemvondsten en de conserveringstechnieken
- De "straatnamen" in "Het Hoge Veer"
- Iets over de geschiedenis van de tegenwoordige Biesbosch
- De doop van twee klokken te Raamsdonk
- De vrouwenbroeders van Caritaten
- De Brug
- Het verongelukken van de stoomboot De Langstraat op Den Biesbosch
- Sint Gertrudis van Nijvel
- Ridderliefde
- De Verpachting van de vestingwerken van Geertruidenberg in 1823.

1977: jaargang III (3)
- Over de geschiedenis van Geertruidenberg
- Huismerken
- 'Veerse Fanten!' En wat zijn 'Bergse Grête'?
- Een brand te Oud-Drimmelen in 1730
- Toestand van de weg van Geertruidenberg naar Den Hout
- Min of meer belangwekkende zaken uit de ordonnantie-boeken van Geertruidenberg
- De ontdekking en openlegging van de crypte der Sint Gertrudiskerk te
Geertruidenberg
(1893-1895)
- Thorn
- Knotwilgen
- Brandbrief uit de 17e eeuw
- Wie helpt ons verder?
- Jan de Wasser: een tragische pantoffelheld
- De danser van Onze Lieve Vrouw
- De scheepsramp met de stoomradarboot 'De Langstraat' op 28 mei 1860 en de rol
  van de stoomradarboot 'Stad Geertruidenberg'.

1978: jaargang IV (4)
- De watersnood van 1953. De gevolgen ervan in Raamsdonksveer
- Iets over de verhouding tussen Geertruidenberg en Made voor de Franse tijd
- De Papegaai. Een Brabantse dorpsvertelling
- Ten geleide
- Historische verzameling van pater Allard in Geertruidenberg
- Kanttekeningen bij 'Eenheid en scheiding der Nederlanden'.
-De vredesonderhandelingen van Breda en de Pacifikatie van Gent.

1979: jaargang V (5)
- Vijf jaar Oudheidkundige Kring "Geertruydenberghe"
- De Geertruidkerk te Geertruidenberg
- Johan Arnold Zoutman 1724-1793
- Bijzonderheden betreffende begrafenissen en begraafrechten te Geertruidenberg in de
  periode 1593-1810.

1980: jaargang VI (6)
- Het gevecht bij Keizersveer (13 mei 1940)
- Oorlogsbelevenissen van een Raamsdonks gezin
- Liep er een Romeinse weg naar Raamsdonksveer ?
- De strijd om het bruggehoofd Keizersveer in 1944
- De Grote of Zuid-Hollandse Waard na de Sint Elizabethsvloed
- Verslag van de vernietiging der Centrale van de PNEM te Geertruidenberg
- Gul Geertruidenberg
- S. Geertruydenberghs Beleg
-
Liep er een Romeinse weg naar Raamsdonksveer?

1981: jaargang VII (7)
- Francis Pilkington
- Simon van der Waal, stadsschoolmeester en kostschoolhouder te Geertruidenberg
- Enige aantekeningen over de beginjaren van het Protestantisme in Geertruidenberg
- Het Kadaster en de Minuutplans
- Anthoon Willem de Man, een vrij onbekend zeeman
- Het beeldje van St. Bruno te Raamsdonksveer.

1982: jaargang VIII (8)
- Gedenksteen voor Steven Janse Coops in de Hervormde Kerk te Geertruidenberg
- Sint Jansgheleide en Sint Geertenminne
- Genealogie de Bruijn
- Herinneringen aan de 'Veersche' kermis
- Inventaris van de goederen van de Bergse wijnhandelaar Jasper de Bruijn
- Godefridus A.M. de Bruijn, wijnhandelaar te Geertruidenberg en Rotterdam
- Beschouwing omtrent het seizoenwerk van de bakker anno 1920
- De Lupine, een verdwenen landbouwgewas
- Een historisch-geografische benadering van de naam en de ouderdom van bewoning
  omtrent Raamsdonk
- Een aspot, eenvoudig aardewerk bij de haard.

1983: jaargang IX (9)
- Op zoek naar het dorp Raamsdonk in de 16e eeuw
- Vestingsteden
- Geertruidenberg als vestingstad
- Jan van Venlo, de klokkengieter van de grote luidklok van Geertruidenberg
- De familie Van Issum-Rauws en Geertruidenberg
- Cornelis Marinus Oome, dienstplichtig soldaat van het Korps Pontonniers en Torpedisten
- Kort historisch overzicht van de Nederlandse Ridderorden
- Herinneringen aan het 'Veersche' toneel
- Kraaiepraat.

1984: jaargang X (10)
- Beenvondsten in Geertruidenberg en Raamsdonksveer
- Grensgeschillen tussen Holland en Brabant in de Oosterhoutse polder anno 1326
- Het kapittel en de belastingen
- Missie en St. Paulusvereniging in 't Veer
- De medicinae doctor Titsingh en zijn testament uit 1860
- De Zalmschouw
- De Drimmelse aak
- Een grootzegel van de stad Geertruidenberg
- Een Raamsdonks monumentje bleef behouden
- Het Raamsdonkse gilde van voerlieden en ijsslederijders.

1985: jaargang XI (11)
- Graaf Willem I, graaf van Holland en Zeeland
- Charles Weber (1820-1908), architect van o.a. kerken te Geertruidenberg,
Raamsdonk en  Raamsdonksveer
- Graaf Philipp van Hohenlohe
- De begrenzing van Holland en Noord-Brabant in onze omgeving
- Enige grepen uit de geschiedenis van Made
- Vuurstenen bijltje in Geertruidenberg
- Uit het archief van de parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer 1.
  De verwoesting van de kerk in 1944
- Ordonnantie tegen het lichten en beroven van zalmfuiken onder Geertruidenberg en
  Zwaluwe in 1710
- Muntvondsten te Geertruidenberg
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw