Jaargangen 1986 - 1995

De Dongebode
1986-1995
jaargang XII-XXI

De Dongebode is een driemaandelijkse uitgave van de Oudheidkundige Kring "Geertruydenberghe"
Een interessant artikel gevonden ?, er zijn nog diverse uitgaven beschikbaar.

Neem contact op met onze redactie als u meer over een artikel wilt lezen.

1986: jaargang XII (12)
- De symbolen van Geertruidenberg
- Een historische wandeling langs de noordzijde van de Markt te Geertruidenberg
- De Bergverkopers
- Raamstut of Raamsdonk?
- Het veer tussen Raamsdonk en Geertruidenberg in de eerste helft van de 18e eeuw.

1987: jaargang XIII (13)
- Rondom de R.K. Werkliedenvereniging te Made (1912-1945). Arbeiders en hun ondernemingsgeest
- De elektrificatie van Raamsdonk
- Een wandeling door Geertruidenberg tussen 1650-1800
- De bode en zijn bodebus
- Uit het archief van de parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer 2. Mededelingen vanaf de preekstoel
- Uit het archief van de parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer 3. De luidklokken
- Uit het verslag van de gemeente Raamsdonk over het jaar 1887
- Drie zonnewijzers in Geertruidenberg.

1988: jaargang XIV (14)
- De oudste stadsrekening 1436-1437
- Oorlogsschade in de Emiliapolder in 1793. Laag land en hoge kosten
- Johann Heinrich Busch, onderwijzer en archiefvorser
- Gedenkpenning Geertruidenberg 775 jaar stad
- Inleiding bij de oudste stadsrekening van Geertruidenberg
- Zeven - Zeven - Vijf.

1989: jaargang XV (15)
- Geertruidenberg en de zalmvisserij
- Samenvatting naar Strada "De bello belgico". Geertruidenberg in 1589
- 'Klaghte der prinsesse van Oranje over 't Oorlogh' en haar verblijf vanaf 2 september tot 10 oktober 1637 in Geertruidenberg
- Slotwoord door de burgemeester
- Uit het dagboek van Samuel Hartmann. Een en ander over Geertruidenberg in 1657
- Geertruidenberg 1213-1988
- Geertruidenberg in de 20e eeuw: een energieke stad
- Aanbieding cadeau van de industriële bedrijven
- Raamsdonksveerse Uilekoters en hun bedevaart
- Vijf jaren levens op een kostschool.

1990: jaargang XVI (16)
- Geertruidenberg, de oudste stad van Holland; Dordrecht, Hollands oudste stad. De oudste stad van Holland: het bedrog van Dordrecht ?
- Het hangende watervat uit Geertruidenberg
- Het omleggen van de rivier de Donge nabij Geertruidenberg in 1882
- Enkele aspecten van de turfwinning ten westen van Geertruidenberg. Geen moer te zien.

1991: jaargang XVII (17)
- De lotgevallen van een rentmeester
- 't Beeld der braven
- Het roemloos einde van een vorstelijk gebouw
- De omzetting van het bestuur van de Emiliapolder 1796-1797. Van Oranjefluweel naar boerenfluweel
- De vissers van het Bergsche Veld
- Geertruidenberg en Raamsdonksveer aan het spoor.

1992: jaargang XVIII (18)
- Huisvesting van militairen in de Koestraat. Het gebouw
- Uit de gemeenteraad 1. Wie het onderste uit de kan wil hebben ...
- Uit de gemeenteraad 2. Armenzorg
- Uit de gemeenteraad 3. Personeelsbeleid anno 1860
- Het postkantoor te Geertruidenberg
- Een vierde Romeinse-muntvondst te Geertruidenberg
- De oude school van Drimmelen (1)
- De muntvondst Raamsdonk 1980.

1993: jaargang XIX (19)
- Bergse Geuzenliederen
- Een paspoortenaffaire in de 18e eeuw
- Den Huijsman wordt er heel verermt. Gevolgen van de oorlogsvoering voor de bevolking van Geertruidenberg en omgeving, ca. 1593
- Bestuurlijke verhoudingen Geertruidenberg-Made 1593-1795. Een onverscheijdelijck litmaet der stede
- Binnenschepen te Geertruidenberg in de eerste helft van de zeventiende eeuw
- Gedenkpenning 400 jaar belegering en inneming van Geertruidenberg.

1994: jaargang XX (20)
- Hoog bezoek op het Prinsenhof
- Burgers en garnizoen in 1781
- Voorwoord bij 'De bevrijding van Geertruidenberg'
- De oude school van Drimmelen (2)
- De geschiedenis van de gereformeerde gemeenschap te Drimmelen.

1995: jaargang XXI (21)
- Made tweehonderd jaar zelfstandige gemeente (1795-1995). De Madese revolutie
- Van poorten, poortwachters en poortsleutels
- Het stadsklokje op de vismarkt
- Een onnoosel ongeluck
- Een zware bevalling
- Cultuurtechnische werken in de polder. Aangeharkt en leeggepompt
- De oude school van Drimmelen (3)

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw