Jaargangen 1996 - 2005

De Dongebode
1996-2005
jaargang XXII-XXXI

De Dongebode is een driemaandelijkse uitgave van de Oudheidkundige Kring "Geertruydenberghe"
Neem contact op met onze redactie als u meer over een artikel wilt lezen.

1996: jaargang XXII (22)
- Wie woonden in de Elfhuizen?
- Sint Geertrudis, een oude Nerderlandse heilige
- Het lot van de dorpelingen uit Made in de 16e eeuw
- Anthony Duyck.

1997: jaargang XXIII (23)
- Uit de oude kladnotulen van Geertruidenberg. Over de weeskamer en de wezen
  in Geertruidenberg
- Jacq Stal, de visie van een Bergenaar
- Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Geertruidenberg
- De zwarte dood
- Eerstesteenlegging Woon-zorgproject 2000
- Eksters, bont van pluim maar niet bemind.

1998: jaargang XXIV (24)
- Van Tak tot Nederlof, de geschiedenis van de Bergse scheepswerf
- Het geld en de waarde ervan in Geertruidenberg van 1593.

1999: jaargang XXV (25)
- Lodewijk Napoleon in Geertruidenberg
- Een rechtszaak in Geertruidenberg anno 1807
- Een dorpsportretje uit Raamsdonk
- Over de beplanting van de Markt in Geertruidenberg
- Een rechtszaak in Geertruidenberg anno 1807
- Over wezen en het Weeshuis in de 17e en 18e eeuw te Geertruidenberg
- De Geertruidskerk en het stadsrecht van Geertruidenberg
- De heer Poyet, de commandant van de legereenheid die in 1573 Geertruidenberg in
  handen van de Prins van Oranje bracht.

2000: jaargang XXVI (26)
- Erven, Sterven en de Pest in Raamsdonk
- Jeronimus Tseeraerts, gouverneur van Geertruidenberg. Een held, een verrader,
  of geen van beiden?
- De watertoren van Raamsdonksveer (1)
- G- Een poterne in de vestingwerken van Geertruidenberg
- Geertruidenberg op de wip van de revolutie 1793-1795 (1).

2001: jaargang XXVII (27)
- Geertruidenberg op twee 19e-eeuwse lithografieën
- De inname van Geertruidenberg, 5 maart 1793
- Munten uit de Lambertuskerk in Raamsdonk
- De bewogen geschiedenis van de Lambertuskerk te Raamsdonk
- Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in onze omgeving
- Vernielingen aan de in aanleg zijnde rijksweg Antwerpen-Amsterdam onder Raamsdonk in het begin van de 19e eeuw
- De grafelijke burcht van Geertruidenberg (1323-1547)
- De topografische waarde van Bergse historieprenten (5)
- Een middeleeuwse versterkte hofstede bij Geertruidenberg.

2002: jaargang XXVIII (28)
- Ratten- en muizenvallen
- Een timmerman uit Geertruidenberg. Cornelis van Grondelle, meester-orgel- en
  fortepianomaker en -steller
- Geertruid op de berg. Een hypothese over de oudste stenen kerk van Geertruidenberg
- De goede naam van Jan Schaak
- Een minder bekende strijd om Geertruidenberg
- Een uitgekookte soldaat
- Keizersveer. De eerste jaren van de veerdienst (1323-1547)
- Zouaven uit Raamsdonk in het leger van de paus
- Vier dagen werk, maar de tsaar werd in Raamsdonk of Raamsdonksveer niet gezien
- De joodse gemeenschap van Geertruidenberg (1)
- De muizen van Sint Gertrudis
- Rumoer in het kapittel van Geertruidenberg in de 16e eeuw.

2003: jaargang XXIX (29)
- De watersnoodramp van 1953 in Raamsdonksveer, Raamsdonk en Geertruidenberg
- Streekgenoten voeren uit voor de VOC (1)
- Van mammoetbot tot walviskaak
- Miraculeuze Onze Lieve Vrouw van Geertruidenberg
- Sprokkelingen over goten en borriewegen
- Militaire gebouwen in Geertruidenberg (1).

2004: jaargang XXX (30)
- Een strijkglas
- Keizersveer. De verlegging van de Maasmond, de eerste jaren van een vrijvarend veer
- Nopens de fortificatie en de grensscheiding ten oosten van Geertruidenberg
- De levensloop van een oude Bergse torenklok
- Een bijzonder aardewerkfragment uit Geertruidenberg
- Oude en bijna vergeten Geertruidenbergse bodemvondsten (1).

2005: jaargang XXXI (31)
- Het Historisch Kadaster als bron van genealogisch onderzoek.
  De familie Van Grondelle in Geertruidenberg
- In 1929 een nieuw gemeentehuis voor de gemeente Raamsdonk in Raamsdonksveer
- Wie was dominee Barend Glasius en welke betekenis heeft hij gehad voor
  Geertruidenberg?
- Aanvulling op Romeinse muntvondsten in de gemeente Geertruidenberg en het oude
  rechtsgebied daarvan
- Na omzwermingen weer thuis
- Johannes Vollevens (1649-1728). Een in Geertruidenberg geboren portretschilder
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw