1554 1554 1572 Jasper Wouterssen in den Bock. Hij koopt het huis met een klein huisje ernaast voor 500 gulden. 1577 Van smid Adriaen Antonissen. 1592 Zyn wed. Catlyne Adriaens de Bont, hertrouwt brouwer Jasper Henricx. 1603 Eigendom van Jan Claesz. Neeff. 1607 Corstiaen Anthonis jonge Swaen. 1610 Burgemeester en scheepstimmerman Cornelis Jansen van de Werck. Hij koopt noordelijk de pottenbakkerij. 1637 Scheepstimmerman Jan Cornelissen, bezit ook de achtergelegen brouwerij. 1646 Eigendom van scheepstimmerman Jan Willemsen Banck ca 1668 wordt het bezit opgedeeld. Zijn zoon Willem komt dan in bezit van Brandestraat 1 1695 In bezit van Niclaes Banck, zijn erfgenamen verkopen 1732 aan Jan Banck, bierdrager van beroep hij verkoopt ‘t na 2 jaar aan Jacob Swaen, beenhakker. 1789 Na vererving in bezit gekomen van vleeshouwer Adriaen Swaen. 1832 Bij het invoeren van het kadaster is het Sectie B 239. Het is groot 690 m2. Eigenaar is de slager Pieter Adriaans Swaen Hij verkoopt het 1834 . 1881 Wordt het eigendom van landbouwer Hubertus de Reyer verkocht aan de bouwkundige Christiaan Starmans, wonend in Breda. Na hermeting, 550 m2. 1907 Is het bekend als cafe Meschede, naar de uitbater van het cafe. 1941 Komt het in bezit van Lambertus Speetjes, elektrisch installateur. Gehuwd met Regina Meschede en later met Maria Hofmans. 1969 Wordt cafehouder Jan Vetjes de nieuwe eigenaar. Later verhuurt hij het cafe aan o.a. Bart van Biezen en John Vlodrop. 1995 Verkoopt hij het cafe aan Silvester Heyne, het pand ondergaat diverse verbouwingen.
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw