Brandestraat 3

De Brandpoort

1554
Claes Anthonisz. Cloostermans.
1572
Jasper Wouterssen in den Bock. Hij koopt het huis met een klein huisje ernaast voor 500 gulden.
1577
Van smid Adriaen Antonissen.
1592
Zyn wed. Catlyne Adriaens de Bont, hertrouwt brouwer Jasper Henricx.
1603
Eigendom van Jan Claesz. Neeff.
1607
Corstiaen Anthonis jonge Swaen.
1610
Burgemeester en scheepstimmerman Cornelis Jansen van de Werck. Hij koopt noordelijk de pottenbakkerij.
1637
Scheepstimmerman Jan Cornelissen, bezit ook de achtergelegen brouwerij.
1646
Eigendom van scheepstimmerman Jan Willemsen Banck ca 1668 wordt het bezit opgedeeld. Zijn zoon Willem komt dan in bezit van Brandestraat 1
1695
In bezit van Niclaes Banck, zijn erfgenamen verkopen
1732
aan Jan Banck, bierdrager van beroep hij verkoopt ‘t na 2 jaar aan Jacob Swaen, beenhakker.
1789
Na vererving in bezit gekomen van vleeshouwer Adriaen Swaen.
1832
Bij het invoeren van het kadaster is het Sectie B 239. Het is groot 690 m2. Eigenaar is de slager Pieter Adriaans Swaen Hij verkoopt het
1834
.
1881
Wordt het eigendom van landbouwer Hubertus de Reyer verkocht aan de bouwkundige Christiaan Starmans, wonend in Breda. Na hermeting, 550 m2.
1907
Is het bekend als cafe Meschede, naar de uitbater van het cafe.
1941
Komt het in bezit van Lambertus Speetjes, elektrisch installateur. Gehuwd met Regina Meschede en later met Maria Hofmans.
In verband met de privacywetgeving, worden gegevens  jonger dan 75 jaar hier niet getoond.
Toen
Nu
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw