1613 Wordt Lenaert Adriaens Swaen de nieuwe eigenaar. 1639 Van brouwer Jan Adriaens van Dongen, echtgenoot van Quirijntgen Swaen. 1643 Eigendom van zijn zwager schoenmaker Andries Marcelissen van Gils. 1672 Van zijn weduwe Martina Swaens. Zij verkoopt het 1696 aan Dorothea Willems Bancq, eerst gehuwd met Corstiaen Cuypers. Zij hertrouwt chirurgijn Johannes Meyer. Deze verkoopt het 1718 als weduwnaar aan Wouter Bancq 1774 Van het stadsbestuur van Geertruidenberg 1784 van Joannis Phillippus Allard. 1832 Bij het invoeren van het kadaster is het Sectie B 240. Het is groot 70 m2. Eigenaar is de weduwe van Joannes Philippus Allard. 1835 Wordt het van de timmerman Johannes Soetemans later van de erven / Pieter Lammers. Het huis heeft huisnummer A 132. 1871 Is het van de arbeider Adam Vissers. 1885 De nieuwe eigenaar is landbouwer Marijn Luijten 1892 is het na een hermeting B 840, groot 73 m2. 1921 Wordt het bezit van Koopman Marijn Luyten verkocht aan arbeider Nicolaas Proost. Later van Cornelia Proost/landbouwer Johannes van Dongen 1952 Aankoop door boekdrukker Martinus Bakker. 1964 Verkoop aan aannemer Job Nagle rond 1967 laat hij het pand herbouwen 1968 van zijn weduwe Hilda Schott. Later van erfgenaam Rudolf Nagle 2000 Wordt het pand van Silvester Heijne. 2005 Aankoop door Mirjam Dekker en Mark Westdorp 1556 1556 1558 Zijn weduwe Joostken Corssen. Door de erfenis wordt Henrick Thonissen mede-eigenaar. Zij bezitten aan de overkant van deze straat ook nog een soldatenhuisje. 1594 Wordt het van Jacob Janssen van Beurden. 1597 In bezit van Dierck Peeters van der Werck of Graeff. 1604 wordt zijn oom Jan Janssen van der Werck mede-eigenaar, 1605 Eigendom van Jan Claesz. Neeff Hij bezit ook Brandestraat 1 en 3 . 1607 Van Peeter Jacobs van Ditmarz. 1611 In bezit van Jacob Stoffelszoon Cluyters.
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw