Brandestraat 5

1556
In bezit van Corstiaen Dircxz.
1558
Zijn weduwe Joostken Corssen. Door de erfenis wordt Henrick Thonissen mede-eigenaar. Zij bezitten aan de overkant van deze straat ook nog een soldatenhuisje.
1594
Wordt het van Jacob Janssen van Beurden.
1597
In bezit van Dierck Peeters van der Werck of Graeff.
1604
wordt zijn oom Jan Janssen van der Werck mede-eigenaar,
1605
Eigendom van Jan Claesz. Neeff Hij bezit ook Brandestraat 1 en 3 .
1607
Van Peeter Jacobs van Ditmarz.
1611
In bezit van Jacob Stoffelszoon Cluyters.
1613
Wordt Lenaert Adriaens Swaen de nieuwe eigenaar.
1639
Van brouwer Jan Adriaens van Dongen, echtgenoot van Quirijntgen Swaen.
1643
Eigendom van zijn zwager schoenmaker Andries Marcelissen van Gils.
1672
Van zijn weduwe Martina Swaens. Zij verkoopt het
1696
aan Dorothea Willems Bancq, eerst gehuwd met Corstiaen Cuypers. Zij hertrouwt chirurgijn Johannes Meyer. Deze verkoopt het
1718
als weduwnaar aan Wouter Bancq
1774
Van het stadsbestuur van Geertruidenberg
1784
van Joannis Phillippus Allard.
1832
Bij het invoeren van het kadaster is het Sectie B 240. Het is groot 70 m2. Eigenaar is de weduwe van Joannes Philippus Allard.
1835
Wordt het van de timmerman Johannes Soetemans later van de erven / Pieter Lammers. Het huis heeft huisnummer A 132.
1871
Is het van de arbeider Adam Vissers.
1885
De nieuwe eigenaar is landbouwer Marijn Luijten
1892
is het na een hermeting B 840, groot 73 m2.
1921
Wordt het bezit van Koopman Marijn Luyten verkocht aan arbeider Nicolaas Proost. Later van Cornelia Proost/landbouwer Johannes van Dongen
In verband met de privacywetgeving, worden gegevens  jonger dan 75 jaar hier niet getoond.
Toen
Nu
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw