Brandestraat 8

De Ossehuijt

1555
Mary van Gasel
1557
van haar Erfgenamen.
1557
van Lenaert Aertzoon van Gasel.
1569
van zijn weduwe
1579
van zijn kinderen.
1583
Na vererving van Wouter Lenaertssen.
1589
is Anthonis Lenaerts voor de helft eigenaar en neemt hij ook de andere helft over van zijn zus Heasken Lenaerts zij was gehuwd met Wouter Jans.
1631
Van schoenmaker Adriaan Peeterssen van Os.
1674
verkopen zijn erfgenamen het pand de Ossehuijt aan Cornelis Jacob Beyens.
1690
Verkoopt hij aan het Gemeneland van Holland (het Rijk) 13 roeden, 6 voeten grond voor de fortificatie.
1692
leent hij geld met als onderpand zijn huis de Drie Reijsbaelen.
1701
is zijn weduwe hertrouwt met Adriaen van Loon uit Oosterhout.
1709
Aankoop door winkelier Cornelis Heyblom.
1719
van zijn weduwe Maria van Oosterhout.
1727
stelt zij het pand de Drie Reijsbaelen in onderpand voor een lening bij de latere koper.
1729
Komt het in bezit van burgemeester Godefridus Plassius. Vererving aan Johan Philip Boone, echtgenoot van Clasina Plassius.
1759
Verkoop van zijn schuur en grond achter zijn huis, groot 32 voeten aan de Staten van Holland.
1760
Van Maria de Hoogh, weduwe van Jan de Beijer.
1774
verkopen haar erfgenamen aan procureur Josephus Koene.
1804
stelt hij het tweemaal in onderpand voor leningen.
1832
Bij het invoeren van het kadaster is het Sectie B 276. Huis en erf zijn groot 262 m2. Eigenaar is Pieter Swaan.
1867
Van timmerman Johannes Soetermans en verkoop aan de Vereniging tot instandhouding van de Protestantsche Bewaarschool. Kadastraal B 601, 191 m2
1923
Wordt er op de bewaarschool een nieuwe bovenwoning gebouwd. Kadastraal B 1818, huis, erf gang en bewaarschool zijn 210 m2.
In verband met de privacywetgeving, worden gegevens  jonger dan 75 jaar hier niet getoond.
Toen
Nu
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw