1555 1555 1557 van haar Erfgenamen. 1557 van Lenaert Aertzoon van Gasel. 1569 van zijn weduwe 1579 van zijn kinderen. 1583 Na vererving van Wouter Lenaertssen. 1589 is Anthonis Lenaerts voor de helft eigenaar en neemt hij ook de andere helft over van zijn zus Heasken Lenaerts zij was gehuwd met Wouter Jans. 1631 Van schoenmaker Adriaan Peeterssen van Os. 1674 verkopen zijn erfgenamen het pand de Ossehuijt aan Cornelis Jacob Beyens. 1690 Verkoopt hij aan het Gemeneland van Holland (het Rijk) 13 roeden, 6 voeten grond voor de fortificatie. 1692 leent hij geld met als onderpand zijn huis de Drie Reijsbaelen. 1701 is zijn weduwe hertrouwt met Adriaen van Loon uit Oosterhout. 1709 Aankoop door winkelier Cornelis Heyblom. 1719 van zijn weduwe Maria van Oosterhout. 1727 stelt zij het pand de Drie Reijsbaelen in onderpand voor een lening bij de latere koper. 1729 Komt het in bezit van burgemeester Godefridus Plassius. Vererving aan Johan Philip Boone, echtgenoot van Clasina Plassius. 1759 Verkoop van zijn schuur en grond achter zijn huis, groot 32 voeten aan de Staten van Holland. 1760 Van Maria de Hoogh, weduwe van Jan de Beijer. 1774 verkopen haar erfgenamen aan procureur Josephus Koene. 1804 stelt hij het tweemaal in onderpand voor leningen. 1832 Bij het invoeren van het kadaster is het Sectie B 276. Huis en erf zijn groot 262 m2. Eigenaar is Pieter Swaan. 1867 Van timmerman Johannes Soetermans en verkoop aan de Vereniging tot instandhouding van de Protestantsche Bewaarschool. Kadastraal B 601, 191 m2 1923 Wordt er op de bewaarschool een nieuwe bovenwoning gebouwd. Kadastraal B 1818, huis, erf gang en bewaarschool zijn 210 m2. 1956 van de stichting Hervormde Kleuterschool. 1964 wordt het pand verkocht aan de Gemeente 1966 In bezit van juwelier en horloge-maker Bernardes van Geene. Verbouwing o.a. nieuwe onderpui. 1995 Anita Tuik zij plaats ook een Nieuwe voorpui. Voor in het pand komt een shoarmazaak (later onder de naam Vulcano) 2019 Verkopen Jan en Beppie Dijkstra het pand
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw