Brandestraat 9

de Smidse

1556
Jan Geritssen zijn erfgenamen t.w. Huych Janssen en Jan Dierickssen, als man van Peterken en mede voor haar kinderen verkopen het pand aan Adriaen Korssen. Na opwinning door de schout van Geertruidenberg overgedragen aan Beyen Janssen, Adriaen Cornelissen en Lijs Jespers nadien weer in het bezit van zijn weduwe Geriken, weduwe Ariaen Korssen. Links ligt de Schoolstraat.
1562
Namens haar, door haar zoon Corstiaen Ariaen Corssen verkocht aan Henrick Cornelisz Mes of 'mesmaecker'.
1597
Verkoopt zijn weduwe Peeterken Willemsdr. het aan Jan Henricxz Mes.
1637
na vererving aan van Hendrick Jansen Mes, smid.
1654
van zijn weduwe en erfgenamen
1654
Vererving aan Johan Hendrixcsen Mesch.
1658
Verkopen de erven aan Hendrick Pieterssen Cock, herbergier die verkoopt het
1659
door aan Jan Teunis Casy, pijpmaker.
1661
weer verkocht aan Cornelis Banck, schrijnwerker.
1693
van zijn weduwe Dingena Jan Beyens zij hertrouwt met Goris Brouwers te Oosterhout.
1713
Verkoopt zijn weduwe aan kuiper Hendrick de Hoogh vererving aan Metje de Hoog.
1741
van Pieter de Bijer zijn weduwe
1774
. Vererving aan Pieter de Bijer woont er nog in 1810.
1832
Bij het invoeren van het kadaster is het sectie B 242 zijnde een onbebouwd erf, groot 156 m2. Eigenaar is de weduwe van looijer Robertus de Bruijn. Rond 1960 Van Jan en Bep Pauwels.
In verband met de privacywetgeving, worden gegevens  jonger dan 75 jaar hier niet getoond.
Toen
Nu
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw