1556 1556 1562 Namens haar, door haar zoon Corstiaen Ariaen Corssen verkocht aan Henrick Cornelisz Mes of 'mesmaecker'. 1597 Verkoopt zijn weduwe Peeterken Willemsdr. het aan Jan Henricxz Mes. 1637 na vererving aan van Hendrick Jansen Mes, smid. 1654 van zijn weduwe en erfgenamen 1654 Vererving aan Johan Hendrixcsen Mesch. 1658 Verkopen de erven aan Hendrick Pieterssen Cock, herbergier die verkoopt het 1659 door aan Jan Teunis Casy, pijpmaker. 1661 weer verkocht aan Cornelis Banck, schrijnwerker. 1693 van zijn weduwe Dingena Jan Beyens zij hertrouwt met Goris Brouwers te Oosterhout. 1713 Verkoopt zijn weduwe aan kuiper Hendrick de Hoogh vererving aan Metje de Hoog. 1741 van Pieter de Bijer zijn weduwe 1774 . Vererving aan Pieter de Bijer woont er nog in 1810. 1832 Bij het invoeren van het kadaster is het sectie B 242 zijnde een onbebouwd erf, groot 156 m2. Eigenaar is de weduwe van looijer Robertus de Bruijn. Rond 1960 Van Jan en Bep Pauwels. 19 .. Van Wim Verhagen. 19 .. Verbouwt Piet van Oudenallen het pand voor zijn dochter. In ….. Van Henk Steenhagen. 2019 Van Brigitte Koolen.
© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw