Uitgavelijst boeken OKG

test op uitlijnen

UITGAVEN VAN DE OUDHEIDKUNDIGE KRING ‘GEERTRUYDENBERGHE’

Beeldig Geertruidenberg. Een stad in de kaart gekeken

Afm: 35 x 24,5 cm Pagina’s: 173

Dit door enkele leden van de Kring samengestelde boek bevat ruim zestig prenten en kaarten (waarvan sommige in kleur), die een inzicht geven in de ontwikkeling van de stad vanaf ca. 1300. Er zijn bij de Oudheidkundige Kring nog een aantal exemplaren te koop.

Het boek is te bestellen door € 45,-- (exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg) over te maken op bankrekening NL 42 RABO 0115600310 t.n.v. de penningmeester van de Kring, onder vermelding van ‘Beeldig Geertruidenberg’.

In de Hollantsche Tuyn

Deel IV Afm.: 27 x 21 cm.
Pagina’s: 191

Deel III Afm.: 27 x 21 cm.
Pagina’s 173

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de door de Kring uitgegeven boeken in de serie ‘In de Hollantsche Tuyn’ zijn deel I en II uitverkocht. Deel III (Van klooster tot Prinsenhof) en deel IV (Historische wetenswaardigheden in en om Geertruidenberg) kunnen besteld worden door € 20,50 voor deel III en € 25,-- voor deel IV (exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg) over te maken op op bankrekening NL 42 RABO 0115600310 t.n.v. de penningmeester van de Kring, onder vermelding van ‘Tuyn III’ of ‘Tuyn IV’.

Panden en Standen

Markt 3. Afm. 24 x 15 cm
Pagina’s : 196

Elfhuizen 7. Afm. 24 x 15 cm
Pagina's: 144

Elfhuizen 2. Afm. 24 x 15 cm
Pagina's 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt thans gewerkt aan beschrijvingen van de panden aan de Markt en directe omgeving daarvan. Daarbij wordt aandacht besteed aan de voormalige bewoners van deze huizen.

Het deel Markt 1 is helaas uitverkocht. De delen ‘Panden en Standen in Geertruidenberg’, Markt 3 Elfhuizen 2 en Elfhuizen 7 zijn beschikbaar en kunnen besteld worden door € 21,50 (exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg) per deel over te maken op op bankrekening NL 42 RABO 0115600310 t.n.v. de penningmeester van de Kring, onder vermelding van ‘Panden en Standen’ Markt 1 of Markt 3 of Elfhuizen 7.

Kleine monumenten

Afmetingen: 24 x 15 cm. Pagina’s : 182

Door de Kring is in het kader van 'Geertruidenberg 800 jaar stadsrechten' het boek 'Kleine Monumenten' uitgegeven. Het bevat een uitgebreid overzicht van opmerkelijke en mooie objecten in Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer. Alle monumenten zijn op kleurenfoto vastgelegd en voorzien van uitgebreide teksten. Het betreft o.a. gevelstenen, hekwerken, opvallende bomen, grafzerken, pompen enz. en hun lokale geschiedenis. Het boek kost € 26,95 (exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg ) en kan besteld worden door het verschuldigde bedrag over te maken op op bankrekening NL 42 RABO 0115600310 t.n.v. de penningmeester van de Kring, onder vermelding van 'Kleine Monumenten'.

Overdrukken De Dongebode

Van een aantal uitgaven van ‘De Dongebode’ is een overdruk verschenen. Het zijn: ‘Het beleg en de inneming van Geertruidenberg door Prins Maurits in 1593 en de gevolgen van de oorlogvoering voor de bevolking van Geertruidenberg en omgeving’ (nr. 2/3, 1993), € 5,--, ‘De bevrijding van Geertruidenberg op zondag 5 november en wat daaraan vooraf ging’ (nr. 3/4, 1994), € 5,-- en ‘De watersnoodramp van 1953 en de gevolgen daarvan in Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer’ (nr. 1, 2003), € 4,--. Te bestellen door het verschuldigde bedrag (exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg) over te maken op bankrekening NL 42 RABO 0115600310 t.n.v. de penningmeester van de Kring, onder vermelding ‘Overdruk’ en het nummer van de uitgave.

Registers De Dongebode

Jaargang 1 - 25 Afm. 21,5 x 17 cm
Pagina's: 191

Jaargang 26 - 35 Afm. 21,5 x 17 cm
Pagina's: 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de Kring zijn registers uitgegeven van de jaargangen 1 t/m 25 en 26 t/m 35 van haar tijdschrift ‘De Dongebode’. Elke uitgave bevat een overzicht van alle artikelen op auteursnamen, een register op de daarin voorkomende persoonsnamen, een register op de topografische namen en een zakenregister.

‘Register jaargang 1 t/m 25’ kan besteld worden door € 11,50 (exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg) over te maken op bovengenoemde bankrekening onder vermelding van ‘Register 1-25’. Register jaargang 26 t/m 35’ door € 5,-- (exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg) over te maken op bankrekening NL 42 RABO 0115600310 t.n.v. de penningmeester van de Kring, onder vermelding ‘Register 1-34’of ‘Register 26-35’.

Ook de volgende boeken zijn bij onze Kring verkrijgbaar.

Kadastrale Atlas Geertruidenberg

Afm. 27 x 21 cm. Pagina’s: 72

De Stichting Kadastrale Atlas Noord-Brabant is in 1994 begonnen met het uitgeven van kadastrale atlassen van gemeenten in Noord-Brabant. De eerste uitgave was de atlas van Geertruidenberg, genaamd ‘Geertruidenberg in 1832’. Bij de Kring is een aantal exemplaren in voorraad. Het bestaat uit een boek met bijlagen, en is te bestellen door € 10,-- (exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg) over te maken op bankrekening NL 42 RABO 0115600310 t.n.v. de penningmeester van de Kring, onder vermelding n ‘Atlas’.

Landschap en waterbeheer

Afm. 21 x 24,5 cm. Pagina’s 116

In 2003 is door het voormalige waterschap ‘Land van Nassau’ het boek ‘Landschap en waterbeheer in Noordwest-Brabant’, verleden, heden en toekomst, uitgegeven. Dit boek is bij de Kring te bestellen door € 7,50 (exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg) over te maken op bankrekening NL 42 RABO 0115600310 t.n.v. de penningmeester van de Kring, onder vermelding ‘Landschap en waterbeheer’.

De Dongebode

Uitgaves van vóór 2010

Uitgaves van na 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Een abonnement op ons kwartaaltijdschrift ‘De Dongebode’ kost € 12,--.( Exclusief verzendkosten buiten Geertruidenberg ). Losse nummers € 3,50. Dubbele nummers € 5,--. Eerdere uitgaven, voor zover nog aanwezig, diverse prijzen.

Opgave voor een abonnement, of bestelling van losse nummers, bij de redactie: Nassaustraat 13,

4931 XE, Geertruidenberg. Tel nr. 0162-520519

U kunt hier bovenstaande lijst, inclusief bestelformulier, downloaden als PDF

© 2020 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Locatie 9 Websitebouw